Lưu trữ Trung Quốc - Du Lịch Sài Gòn Star

1900 9446

Trung Quốc

-1 triệu

Khám Phá Tứ Xuyên – Thành Đô

6 Ngày - 5 Đêm
Khởi hành: 26/06 & 10/07
Giá: 16,990,000 Đ
15,990,000 Đ
chi tiết tour
-1 triệu

DU LỊCH THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 06,20/09 & 11,18/10
giới thiệu
Giá: 16,990,000 Đ
15,990,000 Đ
chi tiết tour
-1 triệu

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành: 30/08
giới thiệu
Giá: 17,990,000 Đ
16,990,000 Đ
chi tiết tour
-1 triệu

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 17,24,31/07
giới thiệu
Giá: 15,990,000 Đ
14,990,000 Đ
chi tiết tour
-1 triệu

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 30/06 & 14,19,21,26,28/07
giới thiệu
Giá: 16,990,000 Đ
15,990,000 Đ
chi tiết tour