Tài Khoản Cá Nhân | Tour Châu Âu chỉ từ 33,9 Triệu, Tour Mỹ chỉ từ 29.9 Triệu , Tour Châu Á chỉ từ 10,9 Triệu

 

 

 

 

 

 

Để thuận tiện giao dịch cùng ngân hàng của quý khách, quý khách có thể gởi vào tài khoản sau:

HUYNH VI PHAT

TK Maritime Bank  0410.101.492.5760

TK Vietcom Bank – CN BÌNH TÂY – 0251.002.707.56

TK Sacom Bank – CN BÌNH TÂY –  060147716950 

TK NGAN HANG A CHAU –  ACB –  236.756.139 –  CN HCM

TK VIETIN BANK –  1010.1000.3398.989 –  CN HCM

TK TECHCOMBANK –190.2559.2385.019 – CN MINH PHỤNG

EXIMBANK 100.414.849.403.578 CN HCM

AGRIBANK 6420.205.259.556 CN 10

VIB 6037.0406.0083.503 CN HCM

//script src="https://uhchat.net/code.php?f=019de9">script