TOUR TẾT | Tour Châu Âu chỉ từ 33,9 Triệu, Tour Mỹ chỉ từ 29.9 Triệu , Tour Châu Á chỉ từ 10,9 Triệu

TOUR TẾT

DANH MỤC TOUR

- 1 triệu

DU LỊCH BALI TẾT ÂM LỊCH 2020

4 Ngày - 3 Đêm
Khởi hành: 25/01/2020
Indonesia
Giá: 16,490,000 Đ
15,490,000 Đ
0
chi tiết tour
-1 triệu

DU LỊCH DUBAI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

6 Ngày - 5 Đêm
Khởi hành: 27,28/01/2020 (MÙNG 3, MÙNG 4 TẾT)
DuBai
Giá: 31,990,000 Đ
30,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-1 triệu

DU LỊCH DUBAI TẾT ÂM LỊCH 2020

6 Ngày - 5 Đêm
Khởi hành: 28/01/2020 (MÙNG 4 TẾT)
DuBai
Giá: 32,990,000 Đ
31,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-2 triệu

DU LỊCH HÀN QUỐC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

4 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành: 25,26/01/2020 (MÙNG 1, MÙNG 2 TẾT)
Hàn Quốc
Giá: 20,990,000 Đ
18,880,000 Đ
0
chi tiết tour
-3 triệu

DU LỊCH HÀN QUỐC TẾT ÂM LỊCH 2020

4 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành: 29/01/2020 (MÙNG 5 TẾT)
Hàn Quốc
Giá: 18,990,000 Đ
15,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-1 triệu

DU LỊCH ĐÀI LOAN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành: 25/01/2020 (MÙNG 1 TẾT)
Đài Loan
Giá: 19,990,000 Đ
18,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-1 triệu

DU LỊCH ĐÀI LOAN TẾT 2020

5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành: 26/01/2020 (MÙNG 2 TẾT)
Đài Loan
Giá: 19,990,000 Đ
18,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-1 triệu

DU LỊCH ĐÀI LOAN TẾT ÂM LỊCH 2020

5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành: 27/01/2020 (MÙNG 3 TẾT)
Đài Loan
Giá: 19,990,000 Đ
18,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-2 triệu

DU XUÂN NHẬT BẢN 2020

6 Ngày - 5 Đêm
Khởi hành: 25,27/01/2020 (MÙNG 1,3 TẾT)
Nhật Bản
Giá: 35,990,000 Đ
33,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-2 triệu

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI TẾT 2020

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 26/01/2020 (MÙNG 2 TẾT)
Trung Quốc
Giá: 19,990,000 Đ
17,990,000 Đ
0
chi tiết tour
-1 triệu

MALAYSIA – SINGAPORE DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

6 Ngày - 5 Đêm
Khởi hành: 25/01/2020 (MÙNG 1 TẾT) & 28/01/2020 (MÙNG 4 TẾT)
Malaysia - Singapore
Giá: 17,490,000 Đ
16,490,000 Đ
0
chi tiết tour
- 1 triệu

KHÁM PHÁ PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TẾT ÂM LỊCH 2020

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 28/01/2020 (MÙNG 4 TẾT)
Trung Quốc
Giá: 21,990,000 Đ
20,990,000 Đ
0
chi tiết tour
1 2