Tour Du Lịch Cao Cấp - Du Lịch Sài Gòn Star

1900 9446

Tour Du Lịch Cao Cấp

- 4 triệu

Đức – Lux – Hà Lan – Bỉ – Pháp

Giá: 39,900,000 Đ
35,900,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 22,29/8 & 17/9 & 30/10
Châu Âu
-10 triệu

Châu Âu 5 Nước Bay TK

Giá: 49,900,000 Đ
39,900,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 17/6, 05,19/08
Châu Âu
-4 triệu

Pháp – Lux – Bỉ – Hà Lan – Đức

Giá: 42,900,000 Đ
38,800,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 28/6, 02/07, 13/08
Châu Âu
-7 triệu

Pháp – Lux – Đức – Hà Lan- Bỉ

Giá: 49,900,000 Đ
42,900,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 1,15/7
Châu Âu
-3 triệu

PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN

Giá: 48,900,000 Đ
45,900,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 10/7
Châu Âu
-7 triệu

Tây Âu 5 nước (9N8D): Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đức

Giá: 49,900,000 Đ
42,900,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 24/7
Châu Âu
-6 triệu

PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN

Giá: 45,900,000 Đ
39,900,000 Đ
9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành: 21/09 & 12,21/10
Châu Âu
-5 triệu

HÀNH TRÌNH THỔ NHĨ KỲ

Giá: 32,900,000 Đ
27,900,000 Đ
9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành: 26/07, 26/08, 27/09
Thổ Nhĩ Kỳ
-3 triệu

CHÂU ÂU 3 NƯỚC BAY TK

Giá: 45,900,000 Đ
42,900,000 Đ
8 Ngày - 7 Đêm
Khởi hành: 16/7 & 25/8
Châu Âu
-10 triệu

TOUR DU LỊCH 8 NGÀY TỪ LOS ANGELES ĐẾN LAS VEGAS

Giá: 39,900,000 Đ
29,900,000 Đ
8 Ngày - 7 Đêm
Khởi hành: 29/08, 17/09, 22/10
Hoa Kỳ
-10 triệu

Bờ Tây Hoa Kỳ

Giá: 42,900,000 Đ
32,900,000 Đ
8 Ngày - 7 Đêm
Khởi hành: 04/07
Hoa Kỳ
-10 triệu

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC

Giá: 49,900,000 Đ
39,900,000 Đ
8 Ngày - 7 Đêm
Khởi hành: 20/09
Hoa Kỳ
-10 triệu

CANADA – VANCOUVER – VICTORIA – WHISTLER

Giá: 49,900,000 Đ
39,900,000 Đ
8 Ngày - 7 Đêm
Khởi hành: 20/10
Canada
-1 triệu

DUBAI – ABU DHABI

Giá: 25,990,000 Đ
24,990,000 Đ
4 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành: 21/08 & 18/09
DuBai