Hàn Quốc miễn lệ phí xin visa cho khách du lịch Việt Nam

Hàn Quốc đã tạm thời miễn lệ phí xin visa cho tất cả các nước thành viên ASEAN, bao gồm cả Việt Nam.Qui định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019khách việt nam trong trang phục truyền thống Hàn Quốc

Việc miễn lệ phí chỉ áp dụng cho thị thực thăm ngắn hạn C-3. Thị thực C-3 có giá trị trong ba tháng sau ngày cấp. Trung tâm xin visa Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo chính thức tại website.

10 thành viên ASEAN là: Việt Nam, Philippines, Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei.

Tuy nhiên, người Việt Nam xin visa vẫn phải nộp hồ sơ tại Trung tâm Ứng dụng Visa Hàn Quốc tại thành phố của họ với một khoảng phí hành chính bắt buộc.

Chính sách này sẽ đòn bẩy cho ngành công nghiệp du lịch Hàn Quốc. Nó sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ với các nước Đông Nam Á. Trong thời điểm Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ASEAN – Hàn Quốc sắp diễn ra vào ngày 25-26 / 11 tại thành phố Busan.

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, hơn 450.000 người Việt Nam đã đến thăm Hàn Quốc vào năm 2018. Tăng 40% so với năm 2017. Đưa Việt Nam trở thành thị trường du lịch lớn thứ bảy của quốc gia.

Bài viết liên quan